سنگ های قیمتی و خواص آن

معرفی سنگ های قیمتی مثل عقیق ، فیروزه ، یاقوت ، حدید و.... و خواص آنها

عقیق

نویسنده
سنگ عقیق سنگی هست از نوع در کوهی است که تقریبا از سنگ یمانی ساخته شده است .عقیق ریزدانه هست و رنگش روشن هست، بهترین نوع سنگ عقیق به رنگ های عقیق سرخ ، عقیق زرد و عقیق سفید هست.عقیق از جمله سنگ های گرانبها محسوب می شود .